Mestklem Purple Packer

Mestklem Purple Packer

Informatie

De Purple Packer

Een van de nieuwe hulpstukken de Purple Packer maakt een stal van circa 12m² met één week stromest bezemschoon in één werkgang. Met deze mestklem is gemechaniseerd uitmesten mogelijk voor alle stalfronten met een deuropening vanaf circa 1.10m breed en een stalgang van minimaal 2.40m breed.

Geen lichamelijke belasting, daarmee voldoen aan de Arbo-richtlijn en een grote arbeidsbesparing maakt de Purple Packer interessant voor elke paardenhouder / ondernemer en gewaardeerd door elke stalmedewerker!

Voordelen

  • Geen handwerk
  • Voldoet aan de Arbo-richtlijn
  • Geen vervuiling van de stalgang
  • Bedrijfszeker en weinig onderhoud
  • Geen verlies van mest bij transport
  • Investering in verhouding tot mogelijke arbeidsbesparing
  • Eenvoudig en snel aan- en af te koppelen, waardoor de Knikmops ook inzetbaar is voor andere doeleinden. (bijv. veegwerk)
  • Geschikt voor alle stalfronten waarbij de stalopening links, rechts of in het midden zit
Lees meer